cover stranice2-02

O KONGRESU

Poštovane kolegice i kolege,

u ime Organizacijskog odbora iznimna nam je čast pozvati Vas na 6. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati, vjerujemo, ponovo u živo, od 6. do 9. listopada 2021. godine, u Svetom Martinu na Muri, u organizaciji Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničkog zbora.

Namjera je Organizatora ponovo okupiti ugledne predavače koji će kroz predavanja i rasprave prikazati suvremene spoznaje te razmijeniti znanja i iskustva o problematici nuspojava psihofarmaka – njihovom utjecaju na liječenje bolesnika, zdravlje i kvalitetu života. Bit će riječi o važnosti edukacije pacijenata o problematici nuspojava psihofarmaka u cilju njihovog što uspješnijeg aktivnog sudjelovanja u liječenju, kao i o interakciji psihofarmaka s lijekovima iz drugih skupina, kao znanstvenom i stručnom izazovu u suvremenoj medicini.

Svjesni iznimne važnosti ove tematike, posebno tijekom pandemije COVID-19, uvjeren sam da će razmjena znanja i iskustava tijekom 6. hrvatskog kongresa o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem obogatiti sve sudionike najnovijim spoznajama o ovoj problematici s kojom se susrećemo u svom svakodnevnom radu.

Pozivamo sve psihijatre, neurologe, liječnike obiteljske medicine, medicinske sestre/tehničare, farmaceute, predstavnike farmaceutske industrije, studente i sve druge zainteresirane da nam se pridruže uživo u dvorani ili online preko Zoom platforme i aktivno sudjeluju u ovom važnom stručno-znanstvenom skupu.

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja!

Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Predsjednik Znanstvenog odbora
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, we are extremely honored to invite you to the 6th Croatian Congress on Side Effects of Psychopharmacs with international participation, which will be held, we believe, live again, from 6 to 9 October 2021, in Sveti Martin na Muri, organized by the Croatian Society for Alzheimer’s Disease and Old Age Psychiatry of the Croatian Medical Association.

The intention of the Organizer is once again to bring together respectable lecturers who will present contemporary knowledge through lectures and discussions and exchange knowledge and experience on side effects of psychopharmacs – their impact on the treatment of patients, health and quality of life. It will be important to educate the patients on the issue of side effects of psychopharmacs for their successful participation in treatment as well as the interaction of psychopharmacs with drugs from other groups as a scientific and professional challenge in modern medicine.

Aware of the extreme importance of this topic, especially during the COVID-19 pandemic, I am convinced that the exchange of knowledge and experiences during the 6th Croatian Congress on Side Effects of Psychopharmacs with international participation will enrich all participants with the latest knowledge of this issue we face in our daily work.

We invite all psychiatrists, neurologists, doctors of family medicine, nurses and technicians, pharmacists, representatives of the pharmaceutical industry, students and everyone else interested to join us live in the congress hall or online via the Zoom platform and actively participate in this important scientific meeting.

With best regards and looking forward to seeing you soon!

Professor Ninoslav Mimica, MD, MSc, DSc, Prim, IFAPA
Scientific Committee President
President of Croatian Society for Alzheimer’s Disease and Old Age Psychiatry, CroMa

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo i bodovalo stručni skup pod nazivom 6. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem.

Skup je kategoriziran kao Domaći kongres s međunarodnim sudjelovanjem te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 15 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 10 bodova.